Kurs Instruktora Lublin Pierwszej Pomocy DAN basic life suport  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs Instruktora Lublin Pierwszej Pomocy DAN basic life suport  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

W szkole instruktorów nurkowania w Lublinie każdy kto zgłosi się na kurs Instruktora Pierwszej Pomocy DAN basic life suport zostanie przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy