Kurs Nurkowy Lublin Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs Nurkowy Lublin Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Podczas kursów nurkowych i samych nurkowań ważne jest przygotowanie systemów podtrzymania życia, które stosujemy przy nurkowaniach ze sprzętem nurkowym oraz znajomość gazów oddechowych innych niż powietrze do nurkowania. Tych wszystkich rzeczy nauczysz się podczas kursu nurkowego Lublin Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania w Lublnie.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy