Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water InstruktorKurs Open Water Instructor Lublin

 1. Kurs Open Water instruktor kurs instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs Open Water Instruktor Lublin – kurs instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie trwa od tygodnia do 10 dni. Podczas szkolenia rozwiniesz swoje umiejętności nurkowe oraz nauczysz się jak szkolić swoich przyszłych kursantów. Każdy przyszły instruktor musi wiedzieć, jak ważne jest bezpieczeństwo kursantów. Szkolenia nurkowe muszą być przeprowadzane w sposób profesjonalny. Kurs instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie pozwoli rozwinąć umiejętności nurkowe, które trzeba doskonalić poprzez wielogodzinne treningi nurkowe.  Kurs instruktora nurkowania Lublin  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie może ukończyć każdy kto posiada co najmniej dwa certyfikaty Divermastera. Po pozytywnym zaliczeniu teorii oraz części praktycznej możliwe jest przystąpienie do egzaminu na instruktora nurkowania Lublin  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

Podczas egzaminu na instruktora nurkowania każdy kandydat musi zaliczyć egzamin instruktorski na minimum 80%. W trakcie egzaminu oceniana jest wiedza nurkowa oraz praktyczne umiejętności nurkowe. Egzamin jest przeprowadzany przez Instruktorów Trenerów nurkowania. Po zaliczeniu egzaminu zostaniesz pełnoprawnym instruktorem nurkowania Lublin , który będzie mógł szkolić przyszłych adeptów nurkowania. Będziesz mógł zaszczepić w swoich kursantach miłość do ochrony przyrody, która znajduje się pod wodą.

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Ukończenie kursu na  instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie  możliwe jest pod warunkiem odbycia co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych całego świata. Trzeba również posiadać certyfikaty nurkowe: DM/Supervisor, Deep, CPR. Oxygen Provider, First Aid, Nawigacja, Nocne, Wrakowe oraz Równoważne. Oprócz tego podczas kursu w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie należy zaprezentować swoje umiejętności nurkowe oraz  aktualne ubezpieczenie nurkowe. Najważniejszą rzeczą do przystąpienia w szkoleniu na instruktora nurkowania w Lublinie jest optymistyczne podejście oraz chęć poszerzania swoich kwalifikacji.

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie?

W szkole instruktorów nurkowania w Lublinie za główny cel stawiamy wyszkolenie wszystkich kursantów na instruktorów nurkowania, którzy będą pracować w centrum nurkowym. Po zakończonym kursie na instruktora nurkowania Lublin kandydat na instruktora będzie mógł przeprowadzać kursy nurkowe oraz będzie aktywnie uczestniczył w życiu organizacji nurkowej. Jako instruktor w swoich obowiązkach będzie kreował pozytywny wizerunek organizacji na całym świecie oraz będziesz musiał pilnować podwodnego środowiska naturalnego. Tego wszystkiego nauczysz się w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

 1. Czas trwania kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs na instruktora nurkowania Lublin trwa zaledwie 10 dni. Podczas szkolenia w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie zostanie przedstawiony system organizacji nurkowej, w której obecnie robisz kurs. W trakcie szkolenia rozwiniesz swoje umiejętności nurkowe oraz szkoleniowe. Kurs instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie przeznaczony jest dla asystentów instruktora nurkowania oraz dla instruktorów z innych organizacji nurkowych.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania przyjdzie czas na egzamin na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

 1. Kurs instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie składa się z:

Kurs instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie  składa się z części teoretycznej, podczas których uczestniczy szkolenia będą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną. Podczas kursu instruktora nurkowania Lublin  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będą poruszane takie zagadnienia jak: fizjologia nurkowa, fizyka nurkowa, środowisko nurkowe, sprzęt nurkowy oraz umiejętności nurkowe. Podczas szkolenia będą również przeprowadzania zajęcia na basenie, kandydaci będą ćwiczyć swoje umiejętności przeprowadzania zajęć na basenie dla swoich przyszłych kursantów. Podczas zajęć będzie również przećwiczona umiejętność prowadzenia zajęć na wodach otwartych oraz nawigacja podwodna. Po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie kandydaci będą musieli podejść do egzaminu teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej kandydaci mogą przystąpić do części praktycznej.

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Każdy kursant przystępujący do kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie powinien posiadać następujący sprzęt nurkowy: automat rekreacyjny z alternatywnym źródłem powietrza, jacket nurkowy, ABC – maska, fajka, płetwy nurkowe, skafander mokry na basen oraz skafander suchy na wody otwarte, dwie tabliczki nurkowe, butle nurkowe o pojemności 10 litrów, 12 litrów oraz 15 litrów, balast, komputer, kompas nurkowy, minimum trzy latarki, z czego jedną główną oraz dwie zapasowe, latarka do maski, dwoje narzędzi tnących, bojkę nurkowa, kołowrotek i szpulkę nurkowa, zapasowa maskę nurkowa, maseczkę resuscytacyjną, zestaw tlenowy oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie?

W trakcie trwania kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będziesz używał głównie dwóch materiałów szkoleniowych: manuala instruktorskiego oraz zeszytu ćwiczeń kursu instruktora nurkowania Lublin. Na szkoleniu w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie zdobędziesz wykształcenie, doświadczenie oraz pomoce szkoleniowe. Podczas kursu na instruktora nurkowania w Lublinie będziesz korzystać z podręczników instruktora nurkowania, z manuali instruktorskich oraz biuletynów szkoleniowych dla instruktorów nurkowania. Z pomocy dydaktycznych korzystać przez cały czas trwania szkolenia w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie. W szkole instruktorów nurkowania zachęcamy do korzystania zarówno z materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla przyszłych instruktorów nurkowania, ale również do skorzystania z materiałów przeznaczonych dla przyszłych adeptów nurkowania. Możesz również korzystać z przewodnika instruktorskiego, który przeznaczony jest dla danej organizacji, w której przeprowadzane jest obecnie szkolenie. Powinieneś korzystać z materiałów dydaktycznych zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego ukończeniu.

 1. Logistyka na kursie na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania Lublinie

Szkolenie na instruktora nurkowania Lublin  zaczyna się od zajęć z teorii nurkowania, które trwają około 5 dni. Kolejne dwa dni w trakcie kursu przeznaczone są na zajęcia basenowe oraz na nurkowania w wodach otwartych. Następny dzień w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie przeznaczony jest na poznawanie standardów danej federacji nurkowej. Ostatnie dwa dni szkolenia jest poświęcona na powtórzenie wiedzy teoretycznej, zajęcia na basenie oraz nurkowanie w wodach otwartych. W szkole instruktorów nurkowania w Lublinie istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zajęć, które mają na w celu uzupełnienia wiedzy lub podszkolenia swoich umiejętności. Po 10 dniach w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie kursanci są gotowi do przystąpienia do egzaminu na instruktora nurkowania.

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

Na kursie na instruktora nurkowania w Lublinie uczestnicy będą sprawdzać swoją wiedzę teoretyczną poprzez uzupełnianie testów powtórkowych z takich dziedzin jak: fizyka nurkowa, sprzęt nurkowy, środowisko nurkowe oraz fizjologia nurkowa. Kandydaci na instruktora nurkowania  Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będą brali udział w wykładach, zajęciach basenowych oraz w nurkowaniach na wodach otwartych. Na zajęciach basenowych instruktor poprowadzi prezentację z każdego kursu nurkowego. Natomiast podczas nurkowań na wodach otwartych kandydat będzie musiał przeprowadzić stymulację każdego szkolenia nurkowego. Podczas trwania kursu w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie przyjdzie również czas na prezentację z zakresu każdej dziedziny nurkowej. Kadra w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będzie oceniać twoje wystąpienie oraz może sugerować ewentualne poprawki, które będziesz mógł wprowadzić do swojej prezentacji. Przed uzyskaniem certyfikatu z kursu na instruktora nurkowania Lublin będziesz musiał zdać egzamin teoretyczny z systemu organizacji nurkowej oraz z procedur organizacji nurkowej. Będziesz musiał również zaliczyć demonstrację wszystkich ćwiczeń nurkowych z każdego kursu nurkowego, które będziesz mógł przeprowadzać po ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania w Lublinie. Powinieneś również zabrać udział w warsztatach nurkowych i ćwiczeniach z kursu Rescue. Umiejętności podczas tego szkolenia musisz opanować perfekcyjnie. Na kursie na instruktora nurkowania, w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie, będziesz musiał również odbyć test sprawnościowy, który polega na przepłynięciu 800 metrów w masce nurkowej, płetwach nurkowych oraz w fajce nurkowej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są z takich zakresów jak: wiedza teoretyczna (środowisko, tabele nurkowe, fizyka, fizjologia, omówienie nurkowe, system organizacji nurkowej, prezentacje nurkowe, etyka instruktora nurkowania oraz marketing w nurkowaniu).

 1. Zajęcia basenowe na kursie na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Wszyscy instruktorzy nurkowania na pierwszym miejscu powinni stawiać na bezpieczeństwo kursantów. Jest to bardzo istotny aspekt w pracy każdego instruktora nurkowania. Podczas prowadzenia kursów nurkowych oraz programów nurkowych zawsze powinieneś stosować się do wszystkich wymagań, procedur i standardów, które obowiązuje w danej organizacji nurkowej.

W czasie pierwszych godzin na basenie podczas kursu na instruktora nurkowania  Lublin będziesz szlifował swoje umiejętności nurkowe zdobyte podczas takich kursów jak: Kurs Nurkowy Podstawowy Kurs Nurkowy (OWD), Doskonała Pływalność, Kurs ratownika nurkowego Rescu. Podczas kursu na instruktora nurkowania Lublin będziesz uczył się oceniać umiejętności pływackie przyszłym adeptów nurkowania (przepłynięcie 200 metrów, utrzymanie się na powierzchni wody – 10 minut, dwie techniki pływania w płetwach nurkowych). Sprawdzisz również: czyszczenie maski oraz czyszczenie rurki nurkowej, przepłynięcie po powierzchni 360 metrów w ABC nurkowym, przepłynięcie pod wodą 10 metrów w ABC nurkowym, zanurkowania na bezdechu pod wodą na 3 metry, odnalezienie i założenie ABC nurkowego, zdjęcie i założenia pasa balastowego. Podczas przeprowadzania demonstracji z zakresu ćwiczeń na kursie OWD powinieneś posiadać dużą wiedzę praktyczną. Będziesz demonstrował następujące ćwiczenia: odszukanie automatu do oddychania po węzach od pierwszego stopnia, oddychanie z automatu kursanta, oczyszczenia automatu, wzbudzony automat nurkowy, brak gazu, octopus (automat zapasowy), odpiąć i zapiąć wężyk od jacketu lub skrzydła nurkowego, ćwiczenie brak gazu automat główny płyniecie dawca i biorca, oddychanie 30 s (dawca-biorca), samodzielne zdejmowanie i zakładanie pasu balastowego, zalać maskę nurkową wodą do połowy a następnie opróżnić ją z wody zalanie całej maski nurkowej, zdjąć i założyć maskę nurkowa wytrzymać pod wodą bez maski nurkowej 1 minutę, pływanie bez maski 9 m z partnerem wykonanie Pivot inflatorem i wykonacie pivot ustami, ćwiczenie awaryjne wynurzenie CESA, usuwanie skurczu pod wodą, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą. Jednym z ważniejszych ćwiczeń podczas kursu na instruktora nurkowania jest ćwiczenie nr 7 z kursu nurkowego Rescue. Ćwiczenie nieprzytomny nurek będziesz powtarzał wielokrotnie podczas kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

 1. Wody otwarte na kursie instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie.

W trakcie trwania kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie nauczysz się kontrolować przebieg całego nurkowania. Na szkolenia na instruktora nurkowania Lublin nauczysz się również nadzoru bezpośredniego podczas kursów nurkowych oraz nadzoru pośredniego podczas kursów nurkowych. Na nadzór bezpośredni składa się obserwacja i ocena możliwości kursanta podczas wykonywania ćwiczeń nurkowych. Nie możesz przenosić odpowiedzialności na twojego Divermastera lub Asystenta podczas nadzoru bezpośredniego. Jako instruktor nurkowania Lublin zawsze musisz być obecny, powinieneś również sprawować kontrolę nad zajęciami nurkowymi, nie musisz nadzorować bezpośrednio wszystkich czynności nurkowych. Po zakończonym szkolenia na instruktora nurkowania Lublin będziesz potrafił zatwierdzać czynności nurkowe swoich kursantów. Osobiście musisz nadzorować planowanie nurkowania, przygotowanie do nurkowania oraz sprawdzać sprzęt nurkowy przed każdym nurkowaniem. Musisz również nadzorować każde wejście i wyście z wody swoich kursantów. Każdy instruktor nurkowania musi być gotowy do szybkiego wejścia do wody w sprzęcie nurkowym w miejscu, gdzie odbywa się obecnie nurkowanie. Na kursie nurkowym powinieneś być do dyspozycji swoich kursantów, nie musisz być natomiast podczas sesji szkoleniowych na danym kursie nurkowym. Po ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania Lublin  , w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie, będziesz odpowiedzialny za weryfikację wszystkich wymagań zaliczeniowych.

 1. Egzamin Open Water Instruktor Lublin na kursie na instruktora nurkowania Lublin w szkole nurkowej w Lublinie.

W czasie trwania kursu na instruktora nurkowania Lublin, w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie, wszystkie zajęcia praktyczne i teoretyczne opierają się na wcześniej opanowanym materiale. Podczas egzaminu na instruktora nurkowania Lublin twoim zadanie będzie zaprezentowanie swoich umiejętności nauczania oraz umiejętności ratowniczych, które opanowałeś podczas kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie. Na egzaminie musisz rozumieć system organizacji nurkowej, który został ci przedstawiony w trakcie trwania szkolenia. Podczas egzaminy będziesz musiał wykazać się swoją wiedzą teoretyczną, którą opanowałeś podczas wykładów. Egzamin na instruktora nurkowania Lublin będzie podzielony na dwa dni, podczas których będziesz prezentować swoje zdolności nauczania, umiejętności ratownicze oraz wykażesz się znajomością systemu danej federacji nurkowej i teorii nurkowej. Głównym zadanie egzaminatorów jest ocena twoich umiejętności nurkowych, które nabyłeś podczas trwania szkolenia na instruktora nurkowania w Lublinie.

Egzamin na instruktora nurkowania składa się z:

 • testu teoretycznego – 100 pytań,
 • testu ze standardów organizacji nurkowej – 50 pytań,
 • testu z etyki instruktora nurkowania – 25 pytań,
 • prezentacji do danego kursu nurkowego wylosowanego przez kandydata,
 • końcowego omówienia danego kursu nurkowego,

Zaliczenie egzamin teoretyczny zaczyna się na poziomie minimum 80%, które musisz uzyskać, aby przystąpić do egzaminu praktycznego. Podczas tej części egzaminu będziesz musiał wykonać następujące elementy: pokazanie trzech wylosowanych ćwiczeń z kursu na instruktora nurkowania oraz pokazanie ćwiczeń z kursu Rescue. Następnie przyjdzie czas na zaliczenie egzaminu praktycznego na instruktora nurkowania na wodach otwartych  Lublin. Musisz przeprowadzić wstępne omówienie do danego kursu nurkowego. Wylosowane dwa ćwiczenia z kursów nurkowych. Twoim zadaniem podczas egzaminu teoretycznego będzie przeprowadzenie nurkowania nawigacyjnego, a następnie wykonasz wycieczkę nurkową na danym akwenie wodnym, gdzie aktualnie przeprowadzany jest egzamin. Po zakończeniu nurkowania przeprowadzisz omówienie końcowe. Podczas egzaminów praktycznych musisz zaliczyć wszystkie ćwiczenia również na minimum 80%, w tym wypadku nie ma możliwości poprawki, jak podczas egzaminu teoretycznego.

 1. Twoja rola po kursie na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie?

Po zakończeniu szkolenia kursie na instruktora nurkowania Lublin  w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie oraz zdaniu egzaminu będziesz mógł uczyć przyszłych nurków. Twoim zadaniem będzie uświadamianie przyszłych kursantów, że są odpowiedzialni za swoje zachowania pod wodą, nie powinni również przekraczać granicy swojego wyszkolenia. Kiedy twój kursant pozytywnie zaliczył wszystkie zadania oraz egzaminy, ty jako instruktor jesteś zobowiązany w ciągu 7 dni do wystawienia certyfikatu nurkowego na dany stopień nurkowy. Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Lublin Open Water Instruktor

Po zakończeniu szkolenia na instruktora nurkowania w Lublinie powinieneś ocenić swoje umiejętności oraz gotowość zanim zaczniesz szkolić przyszłych adeptów nurkowania. Przed rozpoczęciem nurkowania zawsze powinieneś ocenić swój stan zdrowia i kondycję fizyczną. Zawsze musisz być gotowy do nadzorowania i reagowania podczas awaryjnych sytuacji pod wodą. Jako instruktor nurkowania zawsze powinieneś ocenić warunki nurkowe w miejscu, gdzie chcesz przeprowadzać szkolenie. Pomagaj swoich kursantom podczas kursów nurkowych oraz nadzoruj ich podczas każdego nurkowania.

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora Lublin nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie?

Po zakończeniu szkolenia na instruktora nurkowania kursie na instruktora nurkowania Lublin powinieneś być na bieżąco z wiedzą oraz z technikami nurkowania. Staraj się również uzupełniać brakującą wiedzę nurkową, np. czytając literaturę nurkową. Raz w roku powinieneś uczestniczyć w seminariach, wykładach swojej organizacji nurkowej. Po ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania możesz cały czas podnosić swoje kwalifikacje nurkowe na kolejne stopnie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie. Zawsze pamiętaj o procedurach administracyjnych oraz o dokumentacji. Podczas prowadzenia każdego szkolenia nurkowego zawsze staraj się oceniać ryzyko, powinieneś również brać pod uwagę takie czynniki jak: możliwości swoich kursantów, warunki środowiskowe, w których będziesz odbywać nurkowania, zmienne fizyczne i psychiczne kursantów oraz sprzęt nurkowy. Podczas dokonywania oceny zawsze bądź konserwatywny i rozważny do zaistniałej sytuacji. Staraj się uczyć swoich kursantów, aby starali się minimalizowali stres i niepokój oraz co powinni robić, aby uniknąć paniki pod wodą.

 1. Następny twój krok po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na instruktora nurkowania Lublin w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie możesz podejmować dalsze szkolenia nurkowe. W skład kursów na instruktora specjalizacji nurkowej wchodzą: Instruktor specjalizacji nurkowej Rekreacyjny wrak, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie głębokie, Suchy skafander, Instruktor specjalizacji nurkowej Nawigacja, Instruktor specjalizacji nurkowej Nocne, Instruktor specjalizacji nurkowej, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurek samodzielny, Instruktor specjalizacji nurkowej Wielopoziomowe, Instruktor specjalizacji nurkowej Videofilmowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Action camera, Instruktor specjalizacji nurkowej Fotografia podwodna, Instruktor specjalizacji nurkowej Poszukiwanie i wydobywanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Działanie komory hiperbarycznej, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie w prądzie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z łodzi, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie surface supplied, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny przyrodnik, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny aktor, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodne modelowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z plaży, Instruktor specjalizacji nurkowej Snorkeling.

zobacz również nasze nne strony :

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Kontakt

Kontakt

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności