Kurs Nurkowy Lublin Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie,

Kurs Nurkowy Lublin Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie,

Po ukończeniu kursu nurkowego Lublin  Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będziesz mógł pracować w służbach policyjnych czy w innych służbach państwowych. Po kursie będziesz specjalizował się w poszukiwaniu i wydobywaniu narkotyków i innych materiałów wybuchowych, które znajdują się w metalowych pojemnikach.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy