Kurs instruktora nurkowania Lublin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs instruktora nurkowania Lublin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Szkolenie nurkowe jest skierowane do wszystkich instruktorów, którzy chcą nurkować na obiegach zamkniętych. Rebrather rccr jest maszyną do nurkowania, która posiada wiele zalet. Jednak, aby ją poprawnie używać musimy wcześniej ją bardzo dokładnie poznać. Wszelkich instrukcji używania rebrathera rccr dowiesz się na kursie instruktora nurkowania  Lublin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w Lublinie. Na zajęciach będziesz również rozbierał na poszczególne części całą maszynę, a następnie będziesz ją składał. Wykonasz również sporo nurkowań na obiegu zamkniętym. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia w szkole instruktora nurkowania w Lublinie będziesz mógł wykonywać nurkowania do głębokości nie przekraczającej 42 metry oraz wykonywać nurkowania dekompresyjne z diluentem powietrznym Air (AENX) 51 m z diulentem helowym (ART).

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy