Kurs instruktora Lublin Diver First Aid instructor w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Kurs instruktora Lublin Diver First Aid instructor w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie

Ważnym aspektem nie tylko w nurkowaniu, ale również w życiu jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Już w szkołach podstawowych odbywają się szkolenia z pomocy przed medycznej. Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora Lublin  Diver First Aid instructor w Lublinie w szkole instruktorów nurkowania w Lublinie będziesz mógł uczyć wszystkich, jak udzielać pomocy przedmedycznej. Nauczysz swoich kursantów, jak zachowywać się podczas udzielania pomocy oraz jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy